Organisatie

Stichting Haagse Kerkmuziek Evenementen

De Nationale Getijdendag 2016 is georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Haagse Kerkmuziek Evenementen. Zij is opgericht in 2002 en is het vervolg van het samenwerkingsverband Pentatoon dat in 2000 werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de vijf vocale ensembles van Hans Jansen.

Vanaf 1997 (25-jarig jubileum Hans Jansen) waren door de koren veel gezamenlijke projecten opgezet en bleek een overlegorgaan even nuttig als noodzakelijk. Onder auspiciën van Pentatoon werd b.v. in 2000 de CD 'Psalmendrieluik' uitgebracht, werd een gezamenlijke website opgezet en in 2001 een 'Pepping-cyclus' georganiseerd.

Zakelijk gezien bleek een aparte zelfstandige stichting beter werkbaar en zo werd de organisatie van de première van het Requiem van Hans Jansen in 2003 door de nieuwe stichting ter hand genomen. Ook de productie en presentatie van de CD van het Requiem in 2006 werd verzorgd door deze stichting.

Begin oktober 2008 werd door de stichting in Den Haag het Internationaal Heinrich Schütz Festival georganiseerd. In november 2012 werd het 40-jarig jubileum van Hans Jansen als kerkmusicus georganiseerd met een groots opgezet concert in de Kloosterkerk.

Het Bestuur bestaat uit Hans Jansen (voorzitter), Marjolijn van Delft (secretaris) en Bouke Postma (penningmeester).

Artistieke leiding en organisatie van de Nationale Getijdendag 2016: