Deelnemende schola's

Tijdens de Nationale Getijdendag zullen verschillende gregoriaanse schola's uit Noord- en Zuid-Holland een deel van de te zingen gebedsuren voor hun rekening nemen. De volgende schola's zullen deelnemen:

Biografieën van de deelnemende Schola's

De Schola Cantorum Gregoriana van de Kloosterkerk te Den Haag o.l.v. Hans Jansen

Gregoriaans, de oudste muziek van de christelijke kerk. De Schola werd in 1985 opgericht door Hans Jansen, ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Kloosterkerkgemeente in Den Haag.

De Schola werkt telkens op projectbasis, er zijn geen vaste leden en er is geen vaste wekelijkse repetitie. Per 'project' wordt een groep van ca 20 zangers aangeschreven.

Vaste projecten van de Schola zijn de Vesperdiensten in de Kloosterkerk in Den Haag, en op de woensdag voor Kerstmis en Pasen. In 2012 zijn de befaamde Donkere Metten van Witte Donderdag uitgevoerd. Daarnaast wordt incidenteel ook buiten Den Haag aan een Vesperdienst meegewerkt. Verder zingen enkele leden van de Schola op de tweede woensdag van de maand in de Vesperdienst in de Kloosterkerk. De inbreng blijft dan beperkt tot een enkele Psalm en het Magnificat met antifoon.

De Nationale Getijdendag 2016 is ook de gelegenheid voor de Schola om haar 30-jarig bestaan te vieren.

De Schola Cantorum van de St-Jacobus de Meerderekerk te Den Haag o.l.v. Jos Laus

Deze Schola maakt deel uit van het gemengde zangkoor Cantemus Domino dat verbonden is aan de St-Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat te Den Haag. Om de veertien dagen is er in deze gerestaureerde monumentale neogotische kerk een gezongen Latijnse Hoogmis. De Schola verzorgt de gregoriaanse gezangen tijdens alle plechtigheden. De artistieke en muzikale leiding van Cantemus Domino is in handen van dirigent/organist Jos Laus.

De Schola Cantorum Amsterdam o.l.v. Marcel Zijlstra

De Schola Cantorum Amsterdam (SCA) is een onafhankelijk gregoriaans koor dat in 1959 werd opgericht door Wim van Gerven. De uit ca. tien mannen bestaande schola en, sinds 2007, een vrouwen schola (SCA Choeur de Femmes) zingen bijna iedere zondag om 17.00 uur de gregoriaanse vespers in de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam. Op belangrijke kerkelijke feestdagen worden ook de metten gezongen. Het seizoen loopt van september t/m juni. Daarnaast geeft de Schola concerten in Nederland en ook in Europa. De zangers traden onder meer op tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht, het Musica Sacra Festival in Maastricht en in gregoriaanse festivals in Watou (België), Wenen, Italië en Boedapest.

Het functioneren van de SCA hangt zeer nauw samen met het werk van de oprichter Wim van Gerven. Hij legde zich toe op de studie van oude handschriften, vooral die uit de 10de eeuw. In deze handschriften is het verloop van de gezangen met kleine stenografische tekentjes weergegeven: de neumen. Dit zijn de eerste vormen van muzieknotatie, nog voor de introductie van de notenbalk.

De SCA tracht zoveel mogelijk de ritmisch flexibele interpretatie van deze neumentekens te verwezenlijken om tot een zo authentiek mogelijke uitvoering te komen. De huidige dirigent Marcel Zijlstra koestert deze traditie en benaderingswijze evenzeer als zijn voorgangers, Wim van Gerven, Eugeen Liven d'Abelardo en Jerry Korsmit.